8/Nov/2017

L’impost sobre les begudes ensucrades envasades és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, l’objecte del qual és gravar el consum de begudes ensucrades envasades per raó dels efectes que tenen en la salut de la població i té com a finalitat principal incentivar un canvi en els hàbits de consum, tal com recomana l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

L’impost, creat per la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (DOGC núm. 7340, de 30.03.2017), va entra en vigor el passat 1 de maig de 2017, d’acord amb el que estableix el Decret llei 2/2017, de 4 d’abril, i obliga a l’establiment venedor a repercutir sense excepció aquest impost al preu de venda final, per tal que el consumidor redireccioni els seus hàbits de consum en benefici d’altres referències més saludables.

La llei que aprova l’impost va entrar en vigor l’1 de maig de 2017.