CAFETO OBTÉ EL DISTINTIU DE QUALITAT CQS

 

El passat 29 d’octubre de 2019, cafetó va rebre a l’Associació Catalana de Vending el segell de qualitat que l’acredita com una empresa que compleix el Codi de Conducta de les empreses operadores de serveis de venda per mitjà de màquines automàtiques

 

 

Jordi Canals, director comercial de Cafetó va rebre el distintiu per part del Subdirector de l’Agència Catalana de Consum.

Aquest distintiu, ha estat galardonat per el premi Talent Transmet Consum i està avalat per la Generalitat de Catalunya – Agència Catalana de Consum

D’aquesta manera CAFETO certifica que no solament compleix amb uns standards de màxima qualitat, si no que també compleix amb el Codi de Conducta aprovat per l’Agència Catalana de Consum i diverses associacions de consumidors.

Links sobre el segell :

https://www.premistalent.cat/cat/premis-talent/guanyadors-i-finalistes

https://www.premistalent.cat/cat/noticia/entrevista-a-toni-romero-president-de-lassociacio-catalana-de-vending

https://www.diba.cat/web/consum/novetats-detall/-/asset_publisher/SHVElhUDJN3D/content/id/220381235

http://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Nou-segell-qualitat-vending

http://www.acvending.es/tag/certificat-segell-de-qualitat-cqs/